หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 
ที่ตั้ง : ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
ข้อมูล : หลักสำคัญในการปฎิบัติตนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง • ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม , วนเกษตร , ทฤษฎีใหม่ , หรือเกษตรอินทรีย์ • ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก • จดบันทึกบัญชีเพื่อเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาวิถีทางลดรายจ่าย • ลดรายจ่ายด้วยการละความสะดวกสบาย ลงมือทำเองตามแรงงานในครัวเรือนที่มีอยู่ • ใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงการเกื้อกูลกันของพืชและสัตว์ • ใช้น้ำให้คุ้มค่า และมีการหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่ • เพิ่มรายได้เมื่อครัวเรือนพอกิน พอมีเหลือ ก็นำออกขายตลาด • ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่ความเจริญ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค • เรียนรู้ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก พัฒนาตนอย่างไม่หยุดนิ่ง • ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากน้อยไปหาจุดที่เหมมาะสม พอประมาณ • มีกิจกรรมการเกษตรอย่างผสมผสาน คำนึงให้เกิดรายได้แบบรายวัน ราเดือน และรายปี
 
 
ผู้เข้าชม 708 ท่าน