วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 2
สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1114 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0015 , 420-52-0016 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไร่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกลำคลองบ้านหนองบอนใต้-บ้านบ่อแรต หมู่ที่ 18-หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ข่าวประชาสัมพันธ์ เหล่ากาชาดนครสวรรค์ชวนบริจากโลหิต   20 มี.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดทิพรส   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลลาดทิพรส ปี2562   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านเอกสารการจัดเก็บค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   การโพสต์ซื้อ-ขาย “กัญชา” หรือยาเสพติดทุกชนิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ตก   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเเห่งการเรียนรู้   20 มี.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายละมูล ไปบ้านนายไข่ ฟักเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   19 มี.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4247