หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานตาม โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ 3 Rs ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
 

เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน  ตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ 3 Rs  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่า  4 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานที่ 1 ฐานการจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำไปทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ฐานที่ 2 ฐานไส้เดือนดินกินขยะ ฐานที่ 3 ฐานตู้เย็นข้างบ้าน ฐานที่ 4 ฐานขยะอันตราย และศึกษาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ โดยนำเศษใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาจัดทำปุ๋ย การจัดการขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 20.26 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย